xe quét rác đường phố

Xe quét rác trở nên thông dụng ở nước ta hiện nay

Vào những năm gần đây, xe quét đường dần được thay thế cho những công việc vệ sinh bằng phương pháp thủ công. Tại nhiều nơi ở nước ta, những hoạt động về công việc tích trữ, thu gom và … Readmore